Samenwerkingen

 

We werken regelmatig samen met jeugdhulp en onderwijs (gerelateerde) instellingen. We werken soms samen met medische zorg.

Onze school werkt onder andere samen met:

 

Medische zorg
•       Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

 

Zorg voor jeugd
•       Instelling voor Jeugdzorg
•       Instelling voor Jeugd GGZ
•       Dagbehandeling voor het Jonge Kind
•       Buurtteam
•       Gespecialiseerde Jeugdhulp
•       Leerlingvervoer gemeente Utrecht

 

Onderwijs (gerelateerde) instellingen
• Basisonderwijs
• Speciaal basisonderwijs
• Voorgezet onderwijs
• Voortgezet speciaal onderwijs
• Opleidingsinstituut
• Speciaal onderwijs
• Consulent Passend Onderwijs
• Leerplichtambtenaar

 

De Luc Stevensschool maakt deel uit van SPO Utrecht.