Samenwerkingen

Keten-/Kernpartner

Onderstaande lijst laat zien met welke partners onze school samenwerkt. Deze partnerorganisaties bieden gespecialiseerde ondersteuning of hulp in en rond de thuissituatie, voor opvoeding, gezondheid of veiligheid. Deze samenwerkingsrelaties bepalen mede in hoeverre de school in staat is om ondersteuning af te stemmen met overige hulp.

 • Consulent Passend Onderwijs
 • Jeugdgezondheidzorg (JGZ)
 • Leerplichtambtenaar
 • Gezinswerker van het buurtteam GGZ / Jeugd GGZ
 • Buurtteam Extra
 • Gespecialiseerde jeugdhulp
 • Leerlingvervoer gemeente Utrecht
 • Stichting Vreedzaam
 • Al Amal / Inaya Zorg
 • Politie
 • Platform 2-4 jarigenYouké

 

Onderwijssector

Onderstaande lijst laat zien met welke onderwijssectoren onze school samenwerkt.

 • Regulier basisonderwijs (bao)
 • Speciaal basisonderwijs (sbo)
 • Speciaal onderwijs (so)