Onze visie en missie

 

De Luc Stevensschool biedt een kind zoveel mogelijk dat wat hij of zij nodig heeft. In een veilige leeromgeving bieden we onderwijs op maat en we denken in mogelijkheden. We vinden sociaalemotionele en creatieve ontwikkeling belangrijk en hebben aandacht voor kennisdoelen. We willen dat kinderen graag naar school komen en (weer) plezier hebben in het leren.

We zorgen dat de instructies die onze leerlingen krijgen en het niveau waarop zij werken bij hen past. In de meeste gevallen sluiten we aan op het kennisniveau van het kind. Het aanbod aan leerstof is gelijk aan de reguliere basisschool.

 

Begrippen Luc Stevens
We hanteren de begrippen van Luc Stevens; de naamgever van onze school.
·        Relatie: Ik kan het samen
·        Autonomie: Ik kan het zelf
·        Competentie: Ik kan het
 
Belangrijke doelen
Dit uit zich in de volgende belangrijke doelen:
·        De school is een veilige plek
·        We gaan op een goede manier met elkaar om
·        We helpen de kinderen en houden rekening met onderlinge verschillen
·        We werken naar zelfstandigheid van de kinderen
·        We gaan uit van de mogelijkheden van een kind
·        We werken aan een goed schoolklimaat
·        We houden ons aan regels en afspraken
·        We zijn duidelijk, consequent en streng als dat nodig is.

 

Aangezien het gaat om een gemeenschap gelden bovenstaande zaken ook voor ouders en
personeelsleden van de school.