Onze visie en missie

De Luc Stevensschool is een school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Dat betekent dat we leerlingen op school hebben die wat meer moeite hebben met leren of met hun gedrag. We kijken naar ieder kind wat hij of zijn nodig heeft en bieden onderwijs en zorg op maat aan. Hierdoor ontstaat een veilige en warme leeromgeving waar het kind (weer) plezier in leren krijgt.

Onze leerlingen leren lezen, schrijven, rekenen en doen aan gym en beeldende vorming. Gewoon, zoals op alle andere scholen. Maar de Luc Stevensschool is ook speciaal. We besteden veel meer tijd aan de kinderen omdat we in kleine groepen werken. We geven ze bijzondere lessen die aansluiten bij hun eigen interesses. En we leren de kinderen hoe ze het beste met zichzelf en met elkaar om kunnen gaan. Maar er is meer. Binnen de school zijn er mede­ werkers en therapieën voor kinderen die extra hulp nodig hebben. Dat is de Luc Stevensschool: een speciale school voor gewone kinderen. Gewoon speciaal.