Onze groepen

 

We werken met kleinere klassen dan een reguliere basisschool. Daardoor kunnen wij meer tijd en aandacht geven aan de kinderen. In de onderbouw hebben we maximaal 12 leerlingen in de klas, in de midden­ en bovenbouw maximaal 16 leerlingen. Naast de groepsleerkracht is er in de onderbouw vaak een extra onderwijsassistent in de klas aanwezig.

 

Leerlingen zitten in de klas met kinderen van dezelfde leeftijd. Soms voegen we twee of meer leerjaren samen tot een groep, zo ontstaat bijvoorbeeld groep 3/4. Voor sommige vakken werken we groepsdoorbrekend in niveaugroepen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een leerling uit groep 4 die heel goed rekent, kan rekenen op groep 6-niveau.

 

Intensieve kleutergroep

De Luc Stevensschool heeft ook een intensieve kleutergroep met een zorgcomponent (OZA). Deze groep is voor kleuters van 4 tot 7 jaar die zowel problemen hebben op school als thuis. De kinderen zitten een jaar in deze groep. In dit jaar wordt gekeken welke vervolgschool nodig is. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de thuissituatie. In deze zorggroep is een leerkracht en een pedagogisch medewerker aanwezig. Voor deze intensieve kleutergroep werken we samen met jeugdhulpverlening.