Onze groepen

Omdat de klassen bij ons veel kleiner zijn dan op een reguliere basisschool, kunnen wij meer tijd en aandacht geven aan de kinderen. In de onderbouw hebben we maximaal 12 kinderen in de klas, in de midden­ en bovenbouw maximaal 16. Naast de groepsleerkracht is er in de onderbouw vaak een extra onderwijsassistent in de klas aanwezig.

De Luc Stevensschool heeft ook een intensieve kleutergroep met een zorgcomponent (OZA). Deze groep is voor kleuters van 4 tot 7 jaar die zowel problemen hebben op school als thuis. De kinderen zitten een jaar in deze groep. In dit jaar wordt gekeken welke vervolgschool nodig is. Ondertussen wordt er ook gewerkt aan de thuissituatie. In deze zorggroep

is een leerkracht en een pedagogisch medewerker aanwezig. Voor deze intensieve kleutergroep werken we samen met Jeugdhulpverlening.

Op de Luc Stevensschool zijn er vijf uitstroom­ mogelijkheden. Kinderen stromen uit naar het praktijkonderwijs en naar het VMBO basis/kader. Er zijn kinderen die uitstromen naar het VMBO­T en een enkeling stroomt uit naar de HAVO. Sommige kinderen stromen ook uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).