Ons onderwijs

 

We hanteren de begrippen van Luc Stevens; de naamgever van onze school.

·        Relatie: Ik kan het samen
·        Autonomie: Ik kan het zelf
·        Competentie: Ik kan het

 

Belangrijke basisvaardigheden

We willen dat de kinderen zich goed voelen in wat ze doen en daardoor ook meer zelf kunnen. We besteden veel aandacht aan de leervakken lezen, schrijven en rekenen, oftewel de cognitieve vakken. Dat zijn belangrijke basisvaardigheden. We gebruiken hiervoor de actuele methodes die ook in het regulier onderwijs worden toegepast. Met het grote verschil dat de kinderen bij ons op hun eigen niveau kunnen werken, met extra ondersteuning. Dat heet groepsdoorbroken werken; we delen de leerlingen in naar niveau en verdelen de niveaus onder de leerkrachten. Zo hoeft geen enkel kind op zijn of haar tenen te lopen en dat creëert een veilige en prettige leeromgeving. Uiteraard proberen we bij ieder kind een zo hoog mogelijk niveau te bereiken..

 

Leerlingen in groep 7 en 8 die misschien wel naar het VMBO kunnen, maar waarbij de CITO-score nog niet helemaal toereikend is, bieden we extra rekenen en begrijpend lezen aan. Kinderen met dyslexie en grote spellingsachterstanden krijgen Taal in blokjes: een methode die klanken opdeelt in gekleurde blokjes waarmee je woorden kunt bouwen. Voor ieder kind die dat nodig heeft is er extra onder­steuning bij het leren van de cognitieve vakken.

 

Creatief thematisch onderwijs

In de eigen groepen werken we op de Luc Stevensschool veel met creatief thematisch onderwijs (CTO). Van vakantie tot vakantie staat de school in het teken van één overkoepelend thema. Vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en beeldende vorming gaan dan allemaal over dat ene thema. Ook proberen we de leerlingen zoveel mogelijk woorden bij te brengen die binnen dat thema passen om zo de woordenschat te vergroten.

 

Wekelijks bieden wij ook interessevakken aan. De kinderen kunnen uit een aanbod dan zelf kiezen wat ze willen doen, steeds onder begeleiding van een leerkracht. Voor de interessevakken hebben we aan de kinderen gevraagd wat ze graag willen leren. Maar natuurlijk kijken we ook naar wat ze nodig hebben, waar ze echt iets aan hebben, en wat handig is voor later. In de gymzaal kunnen de kinderen extra bewegen of lekker dansen op muziek. Ze kunnen knutselen, fotograferen of tekenen. En we hebben een grote keuken waar de kinderen kunnen koken of bakken (en het daarna kunnen opeten!). Alle kinderen doen mee aan de interessevakken en daarin zitten ook weer kinderen uit verschillende klassen bij elkaar.

 

Uitstroommogelijkheden

Op de Luc Stevensschool zijn er vijf uitstroommogelijkheden: praktijkonderwijs, VMBO basis/kader, VMBO­T, een enkele leerling stroomt uit naar HAVO en sommige kinderen stromen uit naar het voortgezet speciaal onderwijs (VSO).