Ouderraad

 
Ook heeft de Luc Stevensschool een ouderraad. De ouderraad organiseert door het jaar heen
festiviteiten zoals de Sinterklaas- en de Kerstviering en het Paasfeest. Ouders helpen als de
schoolfotograaf op school is, bij het afscheid van groep 8 en bij excursies en uitjes enzovoort.

 

Samenstelling

Namens de ouders/verzorgers:

•       Job Jacobs, vader van Danny
•       Roekiea Henniphof-Badoella, moeder van Zohra
•       Sandra van Kooten, moeder van Jess-Lynn
•       Petra Erraiss - van Miltenburg, moeder van Bilal
•       Patricia Jovanovic, moeder van Keano