Ouders

Van ouders verwachten wij dat zij belangstelling tonen voor het wel en wee van hun kind bij ons op school. Immers samen werken aan het verder helpen van uw kind in zijn of haar ontwikkeling is van belang en stimuleert de motivatie van kinderen. Er is namelijk sprake van educatief partnerschap.

 

Het bijwonen van diverse activiteiten waarvoor uitnodigingen worden verstuurd is belangrijk voor de informatie van de school naar de ouders toe. Ook de ouderavonden zijn belangrijke momenten om te komen en te praten over de ontwikkelingen van uw kind. Het is in het belang van uw kind dat de school de ouders betrekt bij alles wat zich voordoet in de school. Wij houden u via de Nieuwsbrief zo goed mogelijk op de hoogte. Indien er zich bijzondere situaties voordoen vragen wij u dit tijdig aan ons te melden. Op onze school zijn we heel blij met de ouderraad en de medezeggenschapsraad.