Onze extra ondersteuning

Naast de extra ondersteuning die onze leerkrachten en onderwijsprogramma’s bieden, zijn er binnen de school ook mogelijkheden om speciale therapieën te volgen. Heeft een kind bijvoorbeeld achterstand in taalontwikkeling en kan het niet zo goed praten? Dan kan het logopedie krijgen. Kinderen die minder goed kunnen bewegen dan andere kinderen of veel te weinig bewegen, kunnen kinderoefentherapie doen. Kinderen die emotionele problemen hebben of die bijvoorbeeld zijn vastgelopen door traumatische ervaringen, kunnen naar creatieve therapie. Door het kind te observeren en zelf mee te spelen helpt de therapeut het kind meer inzicht in zijn of haar problemen te geven en er beter mee om te gaan.

Speciaal aan de Luc Stevensschool is dat deze therapieën op school worden gegeven en dat de kinderen gewoon onder schooltijd terechtkunnen. Ze gaan een half uur of een uur de les uit om naar therapie te gaan.

Het volgen van therapie gebeurt natuurlijk in goed overleg met de ouders/verzorgers van de kinderen, met de leerkrachten en met de kinderen zelf. We maken steeds samen een plan om de kinderen vooruit te helpen. Het doel van de Luc Stevensschool is om de kinderen weer blij te maken, en zin in leren te geven.

Op de Luc Stevensschool is ook een schoolmaatschappelijk werker aanwezig, die kinderen en hun ouders kan helpen bij bijvoorbeeld problemen met de opvoeding.