Medezeggenschapsraad

 

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders / verzorgers en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

 

Samenstelling

Namens de ouders/verzorgers:

•       Job Jacobs, vader van Danny
•       Petra Erraiss - van Miltenburg, moeder van Bilal
•       Carmen Cornelia, moeder van Isaura

 

Namens het team:

•       Anouk Willemse, voorzitter
•       Willem Muilenburg, penningmeester en secretaris gemeenschappelijke
         medezeggenschapsraad SPO Utrecht
•       Susan van Bemmel, secretaris