Onze leerlingen

Als kinderen bij ons binnenkomen, hebben ze meestal een moeilijke tijd achter de rug. Ze zijn soms boos en gefrustreerd, of juist heel teruggetrokken. Iets leren is moeilijk voor ze. Ze zijn stil komen te staan. Op een reguliere basisschool hielden ze het niet meer vol, om wat voor reden dan ook. Vaak hebben de kinderen problemen met hun ontwikkeling of hun gedrag, want als je jarenlang dingen moet doen die je niet kan, dan heeft dat een negatieve invloed.

Op de Luc Stevensschool kijken we vooral naarwat ze wel kunnen, terwijl het op de vorige school regelmatig ging over wat ze niet kunnen. De kinderen komen hier tot rust. Ze voelen dat ze bij kinderen zijn die net zo zijn als zijzelf; iedereenheeft zijn eigen leerpunten. Hier op school kan het zomaar zo zijn dat je heel goed bent in rekenen, maar veel moeite hebt met lezen; dan krijg je op groep 6­niveau rekenen en op groep 4­niveau lezen. Het probleemgedrag van kinderen wordt minder zodraze merken dat er niet zulke hoge eisen aan ze gesteld worden, maar ons doel is wel om de kinderen tot een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Op de Luc Stevensschool komen kinderen weer tot bloei. Hier kan het zomaar zo zijn dat je ergens de beste in bent!