Medezeggenschaps- & ouderraad

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders/verzorgers en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

-Extra tekst toevoegen-

 

Ouderraad

Ook heeft de Luc Stevensschool een ouderraad. De ouderraad organiseert door het jaar heen festiviteiten zoals de Sinterklaas- en de Kerstviering en het Paasfeest. Ouders helpen als de schoolfotograaf op school is, bij het afscheid van groep 8 en bij excursies en uitjes enzovoort.

-Extra tekst toevoegen-